Ons gedachtengoed

Het gedachtengoed van Achterban Werkt!   

Het gedachtengoed van Achterban Werkt is gevormd door de ervaring en kennis van de deelnemers aan het project. Het vormt de basis voor de manier waarop we alles doen. Van besluitvorming tot organiseren; alles heeft tot doel empowerment, verbinding en participatie. Empowerment, omdat het realiseren van je eigen krachten en talenten een diepe bron van motivatie en inspiratie is. Verbinding, omdat geen enkel mens goed kan functioneren zonder een stimulerende en ondersteunende sociale omgeving. Participatie, omdat actief deelnemen aan de wijk en de maatschappij in het algemeen een grote bron van geluk en zingeving kan zijn. We bespreken elk van deze onderdelen van het gedachtengoed hieronder in meer detail. 

Empowerment 

Veel mensen die zich in een maatschappelijk uitdagende situatie bevinden voelen zich machteloos om positieve verandering te bereiken. De tegenstand lijkt onoverkomelijk, de situatie uitzichtloos. Vaak ligt de aandacht dan op de fouten van jezelf en van je omgeving, waardoor een oplossing ver weg lijkt.  

Herstellen betekent je losmaken van de negatieve gevolgen van je problemen en een nieuwe betekenis en doel aan je leven geven. Jezelf overeind houden en een beter bestaan opbouwen vereist moed, wilskracht en creativiteit. Herstellen doe je zelf en daarom is het altijd een uniek en persoonlijk proces. Iemand kan alleen herstellen wanneer hij vertrouwt in zijn eigen kracht en deze verder ontwikkelt.  

Achterban Werkt gelooft sterk in de waarde van de ervaringskennis van de mens. Door van gedachten te wisselen over ons persoonlijk herstelproces (in het verleden of heden) zijn we in de groep een rolmodel voor elkaar. In hoe het is om het leven in positieve zin weer op te pakken, welke drempels we daarbij tegenkomen en welke steun we ervaren, over keuzes maken, het stellen van doelen, onze sociale rol, zelfbeschikking over ons eigen leven en toekomstplannen. Door te zien en te horen hoe anderen die net zo diep hebben gezeten als jij weer opkrabbelen, krijg je zelf weer hoop en vertrouwen. Bij de bespreking van persoonlijke problemen ligt de nadruk niet op problemen, maar op kracht en mogelijkheden. Het is lastiger om jezelf ervan te blijven overtuigen dat er geen hoop is als je bent omgeven door anderen die een strijd aangaan om te komen tot een herstel, hoop is aanstekelijk. 

Achterban Werkt brengt dit in de praktijk door de cursus Wijkverbinder te geven door mensen met eigen ervaring, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een Buurthuiskamer, waar er ruimte is om in een laagdrempelige vertrouwde omgeving vrij te praten over deze en andere onderwerpen. 


We sluiten hiermee aan bij (en vormen een verbinding tussen) de trajecten van de formele zorgverlening, op het gebied van herstel, vooral ook in het faciliteren van ontwikkelings- en verbindingsgerichte daginvulling. Maar ook omdat veel van onze vrijwilligers op de hoogte zijn van de bestaande faciliteiten in Den Haag, en waar je terecht kunt voor hulp bij een specifiek probleem. Zo heeft Achterban Werkt! ook een gidsfunctie. 

Herstel heeft alles te maken met empowerment. Iemand kan slechts herstellen wanneer hij vertrouwen krijgt in zijn eigen talent en kracht of anders gezegd wanneer je je aandacht voornamelijk gaat richten op de oplossing in plaats van op het probleem. Waar ben je goed in, en hoe kan je je leven zo inrichten dat die talenten zo goed mogelijk naar voren komen? Beperkingen hoeven immers niet in elke situatie beperkend te zijn, misschien zijn ze in sommige situaties juist een voordeel! Ook belangrijk is het om hierbij in te zien dat niemand de toekomst kan voorspellen en dat je vaak door een stap in de goede richting te zetten ook nieuwe vervolgstappen of mogelijkheden ontdekt. Empowerment betekent in het kort dus dat mensen de controle over hun leven herwinnen, hun eigen keuzes kunnen zien en maken, en gebruik leren maken van de mogelijkheden tot steun in hun omgeving en hun eigen talenten.   

Bij Achterban Werkt inventariseren we de talenten van onze vrijwilligers tijdens de Wijkverbinder cursus. Hierbij proberen we vervolgens een match te maken tussen de kwaliteiten van iemand en de rol die iemand kiest bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten. Als je een bepaalde kwaliteit of rol nog verder wilt ontwikkelen kunnen we altijd een actieplan maken en mogelijkheden vinden om die uitdaging aan te gaan. Het gaat erom dat je de zingeving voor jezelf terugvindt, door de rol of het project te kiezen waarbij je talenten en waarden passen.       

Verbinding 

Achterban Werkt probeert de voorwaarden voor empowerment zoveel mogelijk te bevorderen in alle activiteiten die wij organiseren. Daarbij kiezen we er in principe niet voor om mensen met een bepaald labeltje in een groep bij elkaar te brengen, maar juist om mensen bij elkaar te brengen in al hun verscheidenheid op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie. Dus geen verbondenheid op basis van gebreken, maar verbondenheid op basis van dat we allemaal mens zijn met behoeften en dromen. Dromen en behoeften die vervuld kunnen worden als mensen samenwerken, dingen voor elkaar over hebben en elkaar respecteren. We kiezen er dus niet voor om de scheidingslijn tussen ‘gewone’ en ‘kwetsbare’ burgers te trekken, omdat dit wederzijds begrip in de weg staat, en voorbij gaat aan alle overeenkomsten tussen mensen en de dingen die ze doorgemaakt hebben tijdens hun leven.    

Wij ondersteunen projecten en evenementen op wijkniveau, omdat de mensen in de wijk ook de mensen zijn die je bij de supermarkt of op straat tegenkomt. Door samen te werken in de wijk met andere wijkbewoners, hopen we dat je je, ook buiten de activiteiten van Achterban Werkt om, meer verbonden en gezien voelt in je eigen omgeving. We willen daarmee de eenzaamheid en isolatie, die veel mensen voelen, doorbreken. We doen ook vaak mee met wijkevenementen, om zo de verbondenheid en samenwerking van onze vrijwilligers en onze stichting met de andere initiatieven in de wijk te vergroten. 

Deze verbondenheid met je sociale omgeving kan voor een vergroting van je (be)leefwereld zorgen; je praat en doet dingen samen met meer verschillende mensen, waardoor je je bewust wordt van nieuwe mogelijkheden en kansen om dingen te ondernemen of je talenten in te zetten en ontwikkelen. Er wordt namelijk in Den Haag heel veel georganiseerd door allerlei organisaties maar vaak ontbreekt het aan het overzicht van alle mogelijkheden die er zijn (en wat we van die mogelijkheden precies kunnen verwachten).  

Participatie 

De laatste belangrijke pijler van Achterban Werkt is participatie. We hebben als doel om iedereen weer deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, zodat de talenten van onze vrijwilligers ook zichtbaar worden voor anderen. We moedigen daarom iedere vrijwilliger aan om actief deel te nemen aan activiteiten organiseren en zelf hun dromen realiteit te maken door het initiatief terug te pakken. Daarom is alles wat we doen ‘voor, door en met’. Iedereen pakt daarbij de rol die bij je past of die je verder wilt ontwikkelen.  

Het gaat erom dat je weer gaat voelen dat jouw talenten ook belangrijk zijn en dat je ziet dat ze tot mooie resultaten kunnen leiden. Of dat is als kok bij een wijkdiner of als coach voor andere vrijwilligers of iets heel anders, dat ligt helemaal aan de doelen die je voor jezelf stelt. Wat Achterban Werkt doet is het ondersteunen van de stap maken van passief deelnemen naar actief bezig zijn met je eigen initiatieven op te zetten. 

We moedigen iedere vrijwilliger daarom ook aan om hun kennis te delen met anderen in de wijk. Iedereen heeft kennis op een bepaald terrein die nuttig kan zijn voor anderen. Of dit nou vakkennis is of ervaringskennis, het is een waardevol deel van wat je te bieden hebt voor anderen. Door dit te delen en in te zetten wordt je je nog meer bewust van de waarde van jezelf en je kennis en kwaliteiten. Wie weet, misschien leidt het zelfs tot een betaalde baan als mensen jouw inzet en passie zien!

Mobirise

Designed with Mobirise ‌

Web Page Maker