Weer 10 cursisten geslaagd

Mobirise

Deze week zijn er wederom 10 wijkverbinders geslaagd voor de cursus, waardoor ze nu aan de slag kunnen in één van de projecten bij Achterban Werkt!, of in een zelfbedacht nieuw initiatief. Een project dat al opgestart is door een nieuwe wijkverbinder is het ADHD-café, dat elke laatste woensdag van de maand zal gaan plaatsvinden. Uit de vorige lichting Wijkverbinders zijn onder andere de Roze vrouwenochtend en de Dichtcirkel voortgekomen.

De cursus werd gegeven door tien verschillende docenten die allemaal vanuit hun eigen gevarieerde levenservaring (dakloosheid, GGZ, verslaving, ex-crimineel, isolatie etc.) een onderwerp bespreken, maar vooral ook toepassen.

De bedoeling is dat de cursus helpt om nieuwe mensen te leren kennen en met elkaar aan de slag te gaan om iets moois te bereiken voor de buurt. Doordat wij geen specifieke doelgroep bedienen zijn de groepen altijd heel gevarieerd in leeftijd, afkomst en bijzonderheden, wat bijna altijd leidt tot nieuwe inzichten voor zowel de deelnemers als de docenten. We hopen dat deze manier van elkaar en de buurt leren kennen ook zorgt voor het wegnemen van (voor)oordelen en (zelf)stigma, bij zowel de deelnemers als bij de andere buurtbewoners voor wie wij projecten opzetten.

Lees het artikel op de website van het Haags Steun Systeem.

Designed with Mobirise ‌

Free HTML Website Maker