html5 templates
Achterban Werkt! is een sociale onderneming in wording. Met steun van gemeente Den Haag en het Oranjefonds werken we toe naar het oprichten van een eigen stichting. We werken waarden gestuurd vanuit de volgende drie waarden:
Iedereen zet zijn ervaring in voor een ander 
Iedereen mag vallen, opstaan, leren en ontwikkelen
Iedereen mag zijn eigen pad lopen
We hebben zo weinig regels als mogelijk en werken vanuit omgangsvormen die we samen hebben opgesteld. Ons gedachtengoed staat hieronder.
Mobirise