free website builder

Privacyverklaring

Achterban Werkt! kan persoonsgegevens over u verwerken indien u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier of op de website aan Achterban Werkt! verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: 

Uw voor- en achternaam

Uw telefoonnummer

Uw mailadres

WAAROM ACHTERBAN WERKT! DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Achterban Werkt! verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Achterban Werkt! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD? 

Achterban Werkt! verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Achterban Werkt!. Achterban Werkt! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

De Webteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. 

Post- en vestigingsadres:

Reigersbergenweg 11 -13

2592 CZ Den Haag

Telefoon: 06-22896815

Email: jan_corsius@live.nl